דף שליחת מסמכים
לקוחות קיימים
חומרים לדוגמה עבור פרויקט ההדמיה*:
• תכניות עבודה אדריכליות בקנ"מ 1:50
• תכניות חשמל ותאורה
• תכנון תקרה ומיזוג
• תכניות ריצופים וחיפויים
• חומרי גמר וטקסטורות ומיקומם בחלל
• רשימת ריהוט, תאורה, דקור, מוצרי חשמל
• רשימת חלונות, דלתות ומסגרות
• חתכים
• חזיתות
• תמונות רפרנס
• פרטים אדריכליים נוספים

ניתן לעלות מסמכים ע"י גרירת הקבצים לריבוע או שימוש בלחצן בחירת קבצים להעלאה